دستور آشپزی: سوپ با طعم لبوبراي تهيه سوپ لبو در قدم اول بايد پياز، سير و هويج را با ۲۰ گرم كره به‌مدت ۴ تا ۵ دقيقه تفت ‌دهيد. دقت كنيد كه در اين مرحله پيازها فقط بايد نرم شوند بدون اين‌كه بسوزند يا حتي طلايي شوند. بعد از اين مرحله سيب‌زميني و لبو را به پياز و سير و هويج تفت‌داده شده اضافه كنيد